HORARIS

Diferents tipus d’horari per a afavorir la conciliació familiar:

  1.  Jornada partida:     Matí: 9 h a 12:30 h   /    Vesprada: 15 h a 17 h

2.  Jornada completa: 9 h a 14 h


-Podeu passar pel centre a demanar més informació.