Comptem amb un Projecte Educatiu propi, basat en pedagogies actives i la nostra ampla experiència professional:

  • Donem gran importància al desenvolupament físic, psicològic, afectiu i social de cada xiquet i xiqueta, tenint en compte les seues característiques, necessitats individuals i grau de maduresa, oferint els recursos adequats a la seua edat per aconseguir els objectius marcats.
  • Oferim situacions, espais i materials amb els que poder manipular, experimentar i descobrir per si sols.
  • Estimulem els seus recursos innats: la curiositat, imaginació, imitació, exploració i, naturalment, el joc. A més, els acompanyem a viure noves experiències per al desenvolupament de la seua intel·ligència.