LES PROFESSORES


El grup docent està format per tres  professores especialitzades.
Ens avalen molts anys d’experiència